FAQ grupy pl.comp.dtp

Powrót do spisu treści

Część 5.7 – Problemy specyficzne dla Adobe Acrobat oraz formatu plików PDF

5.7.1 – Tworzenie PDF-ów
5.7.2 – Alfabet PDF Roberta Jezierskiego
5.7.3 – Postscriptum by Adam Twardoch – czyli przegląd dostępnych narzędzi do PDF-ów
5.7.4 – Linki
5.7.5 – Problem „szwajcarski”
5.7.6 – Poprawna konfiguracja Distillera (Polskie znaki w PDF-ach)
5.7.7 – Fonty OpenType (OTF) i starsze wersje Distillera
...

Zamiast wstępu, czyli po co komu Acrobat?

Pytanie nie jest tak głupie, jak by się wydawało, jako że Acrobat nie jest przecież programem DTP. Okazuje się jednak, że PDF staje się nie tylko formatem wymiany danych (tak, jak to pierwotnie wymyślono), ale wręcz natywnym formatem zapisu takich programów jak Adobe Illustrator. Umożliwiając znaczną redukcję rozmiarów pliku postscriptowego bez straty jakości, a za to z możliwością natychmiastowego podglądu, PDF powoli zastępuje klasyczny postscript jako format „transportowy”, zarówno między projektantem a naświetlarnią, jak i pomiędzy różnymi platformami/programami.
Zamieściłem tu zatem tekst Roberta Jezierskiego, który co prawda ma już ponad dwa lata, ale ukazuje ogrom możliwości, jakie oferuje Acrobat i dodatki do niego. Ponieważ większa część tych informacji dotyczy starszych Acrobata, na końcu umieszczone są przypisy podające stan bieżący.

Tworzenie PDF-ów

Pytanie, w czym i jak utworzyć plik PDF, powraca na tyle często, że można je uznać za „często zadawane”. Stąd to krótkie zestawienie.
Programy tworzące pliki PDF można ogólnie podzielić na 3 grupy: 1. programy graficzne/edycyjne, które dysponują opcją eksportu w formacie PDF, 2. programy tworzące „wirtualną drukarkę”, której wykorzystanie powoduje utworzenie PDF-a, oraz programy do przetwarzania PostScriptu, których dodatkową lub jedyną funkcją jest konwersja na PDF.
Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z jednego z serwisów umożliwiających utworzenie PDF on-line, poprzez przesłanie pliku postscriptowego. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w sekcji Linki.
1. Do grupy pierwszej należą programy:
» CorelDRAW (od wersji 8.0 w górę),
» Corel Ventura 10,
» Adobe Illustrator (od wersji 7.0),
» Adobe InDesign (w każdej wersji)
» Adobe Photoshop (od wersji 5.0 w górę, warstwy i obiekty wektorowe od wersji 5.5).
» Kombi od wersji 5 w górę.
» Macromedia FreeHand od wersji 9 w górę.
» Deneba Canvas od wersji 7 w górę.
Należy zwrócić uwagę, że istnieją dość spore różnice pomiędzy plikami PDF tworzonymi przez Adobe Illustrator w wersji 9 i wyżej, oraz Adobe Photoshop w wyższych wersjach, a generowanymi innymi metodami, gdyż dla tych programów PDF jest równorzędnym formatem natywnym. Tym samym tworzone przez AI czy też PS pliki PDF zawierają znaczną ilość informacji nadmiarowych, istotnych dla tych aplikacji.
Istnieje też kategoria zbliżona, czyli możliwość wygenerowania PDF z wnętrza aplikacji, która jednak w rzeczywistości wywołuje zewnętrzny program przetwarzający PostScript na PDF (zazwyczaj Distillera). Narzędzia takie dostępne są w Adobe PageMaker (plug-in Eksport to PDF) oraz jako makra dla Microsoft Word i innych programów z grupy Office.
2. Programy takie (wymienione w Postscriptum Adama T.) tworzą w systemie drukarkę, umożliwiając utworzenie PDF z dowolnego programu posiadającego opcję drukowania. Do grupy tej należy zaliczyć następujące programy:
» PDF995 – adware, rejestracja $9,95.
» eXPert PDF wersja standard $30, professional $60, dostępny trial.
» BCL EasyPDF $49, dostępny trial.
» Jaws PDF Creator $120, dostępny trial.
» Enfocus Instant PDF 2.0 $249, dostępny trial.
» Adobe Acrobat Distiller, stanowiący część Adobe Acrobat, jakkolwiek niekiedy dołączany do innych produktów, np. Adobe PageMaker.
3. Format PDF stanowi de facto twór pochodny od PostScriptu, stąd też jedną z podstawowych metod generowania PDF jest druk na drukarkę postscriptową do pliku, po czym przetworzenie go na PDF. Zabieg taki umożliwiają między innymi
» Acrobat Distiller
» Aladdin GhostScript (freeware, OpenSource).
» PDF Creator. – dostępny na licencji GPL (OpenSource) „front end” do APFL GhostScript, autorstwa Philipa Chinery i Franka Heindörfer. Istnieje również polonizacja interfejsu. Program nie tylko tworzy w systemie wirtualną drukarkę tworzącą PDF-y, ale umożliwia także konwersję gotowych plików PostScriptowych na PDF. Dysponuje możliwościami doboru parametrów wynikowego PDF zbliżonymi do oferowanych przez Distillera. Umożliwia tworzenie PDF w wersjach 1.2, 1.3 i 1.4. Freeware.
Istnieje także szereg innych programów Open Source, opartych (lub nie) na rozwiązaniach GhostScriptu, takich jak psutils, stanowiący część narzędzi wspomagających TeX.

5.7.2 – Alfabet PDF Roberta Jezierskiego

Oddajmy głos Robertowi Jezierskiemu, a ściślej jego wypowiedzi z grupy dyskusyjnej.
Przypisy aktualizujące treść pochodzą od Adama Twardocha
From: From: "Robert Jezierski" 
Subject: Re: pdf >> Mój prywatny Alfabet PDF << zastrzegam wszelkie prawa :-)
Message-ID: news:388183B0.D6A9F164@amos.com.pl

> Gekon napisał(a):
> > mam klopot chcialbym wyedytowac plik pdf
> > jak mozna to zrobic i w jakim programie

1. Adobe Acrobat Exchange 4.0
2. + masa różnych Plug-in'ów (głównie Enfocus Pitstop)

3. Można to zrobić różnie:

 a) Zmieniać ilość stron – kasować, dodawać, eksportować i przycinać je (crop).
                    (w samym Acrobat Exchange)

 b) Zmieniać ich wielkość skalując np. z formatu Letter na A4 i odwrotnie. 
                    (MapSoft MediaSizer Plug-In)

 c) Skalować całe strony, 'flipować' je (lustro), obracać o dowolny kąt.
                    (Quite A Box of Tricks Plug-In)
  Skalować obraz całych stron globalnie w całym pliku (lub w wybranym
  zakresie) bez zmiany formatu stron.
                    (Infodata Compose Plug-In)

 d) Edytować zawarte w nich bitmapy (prawy klik > edit) np. Photoshopem.
                    (lub dowolnym innym programem)

 e) Zmieniać indywidualnie rozdzielczość i poziom kompresji bitmap.
                    (Quite A Box of Tricks Plug-In)

 f) Edytować zawarte w nich wektory (prawy klik > edit) np. Illustratorem.
                    (lub np. Enfocus PitStop'em)

 g) Edytować zawarte w nich teksty: każdy znak, słowo i wers zmieniając
  zarówno font, wielkość oraz kolor, wprowadza podkrelenia, przekrelenia
  i kolorowe wyróżnienia wybranych fragmentów.
                    (sam Acrobat Exchange)

 h) Można też edytować całe akapity tekstu na stronie a nawet parametry 
  tekstu globalnie w całym dokumencie – font, kerning, tracking,
  a także 'character spacing' i 'word spacing' liczone w Emsach!!! 
                    (Enfocus PitStop Plug-In)

 i) Skalować wybrane obiekty, 'flipować' je (lustro), obracać o dowolny kąt
  i pozycjonować na stronie z dokładnością do kilku miejsc po przecinku.
                    (Enfocus PitStop Plug-In)

 j) Konwertować kolory z RGB na CMYK z możliwością użycia profili ICC.
                    (Quite RGBGone/Quite A Box Of Tricks)

 k) Edytować kolory Pantone SPOT w pliku PDF, którzy już zawiera takie kolory 
 	np. konwertując Pantone SPOT do CMYK lub wybrany kolor C,M,Y czynić
  składową jednego ze 'spotów' ('Hide CMYK').
                    (darmowy SCITEX Spot Colors Plug-In)

 l) Edytować kolory obiektów wektorowych GRAY, RGB, CMYK i SPOT obecnych
  już w pliku PDF (tinta od 0% do 100%) osobno dla wypełnień i dla
	konturów lub też ustawiać parametry 'overprint' i 'knockout' dla obiektów,
	a także dodawać kontury do obiektów wektorowych i ustawiać ich grubość.
                    (Enfocus PitStop Plug-In)

 m) Wyeksportować tekst do formatu TXT lub HTML. *
                    (Acrobat Access Plug-In for Reader) 

 n) Wyeksportować całe strony do pliku w formacie RTF 
                    ([Infodata] Aerial Plug-In
                     lub BCL Drake Plug-In)

 o) Wyeksportować całe strony do pliku w formacie HTML 
                    (BCL Computers Magellan Plug-In)

 p) Wyeksportować bitmapy do TIFF-a, BMP lub JPEG *
                    (BCL Computers Freebird Plug-In)

 p) Budować java-skripts i forms dla uczynienia pliku PDF interaktywnym
  pojemnikiem na dane wpisywane przez czytelnika.
                    (Wcześniej w Forms Author Plug-In
                     obecnie w samym Acrobat Exchange)

 q) Tworzyć linki, bookmarki, spisy treści, indeksować, zabezpieczać dostęp. *
                    (Infodata Compose Plug-In)

 r) Komponować jeden dokument łącząc zestaw indiwidualnych plików PDF *
  pochodzących od różnych autorów i stworzonych różnymi programami.
                    (Infodata Compose Plug-In)

 s) Podpinać bitmapy, arkusze kalkulacyjne, dźwięki, filmy, pliki tekstowe. *
                    (Infodata Re:Mark Plug-In)

 t) Personalizować, tworzyć adnotacje i zabezpieczać je hasłem oraz nagrywać 
  własne komentarze głosem do wybranych fragmentów pliku PDF.
                    (Infodata Re:Mark Plug-In)

 u) Szyfrować i dystrybuować do wybranych odbiorców z kontrolą dostępu. 
                    (FileOpen PDF Plug-In)

 v) Wypuszczać zeń separacje na dowolne urządzania – nawet PostScript Level 1.
                    (Callas Software PDF OutputPRO Plug-In)

 w) Destylować PDF, robić 'preflight' i wypuszczać zeń EPS-y. *
                    (Callas Software PDF Toolbox Plug-In)

 x) Robić preflight i ustawiać parametry 'OPI' dla bitmap (obsługa PS Image
  tworzonych np. darmowym plug-inem Scitex PS Image Exporter for Photoshop).
                    (Enfocus PitStop Plug-In)

 y) Wbudować do pliku PDF fonty TrueType i Type1, o ile nie są wbudowane.
                    (Enfocus PitStop Plug-In)

 z) Wykonać składkę (Booklet) i generalnie stworzyć pełną impozycję
  z uwzględnieniem wielu parametrów produkcyjnych.
                    (Quite Imposing Plug-In)
                    (Krause KIM PDF Plug-In)
                    (HSH PDF Organizer)

Robert Jezierski

Przypisy:
Acrobat Exchange dziś nazywa się po prostu Acrobat i jest podstawowym elementem pakietu Adobe Acrobat 5.0.
* – funkcja dostępna (identyczna lub bardzo podobna) w Adobe Acrobat 5.0.

5.7.3 – Postscriptum do prywatnego Alfabetu

by Adam Twardoch
czyli przegląd programów do przeglądania, tworzenia i modyfikowania PDF.
1. Przeglądanie PDF:

 a) Adobe Acrobat Reader (bezpłatny; samodzielny) 

 b) Aladdin GhostScript 
   (bezpłatny; dla programu GSView wymagana jest rejestracja; samodzielny)
    http://www.u.arizona.edu/~bintiyot/howtoPDF.html

2. Tworzenie PDF:

 c) Aladdin GhostScript 
  (bezpłatny; dla programu GSView wymagana jest rejestracja; samodzielny)

 d) PDF995 (bezpłatny; $9,95b by zniknęły banery reklamowe;  samodzielny)

 e) BCL EasyPDF (trial; $49; samodzielny)

 f) Jaws PDF Creator (trial; $120; samodzielny)

 g) Enfocus Instant PDF 2.0 (trial; $249; samodzielny)

 h) Adobe Acrobat ($249)

3. Edycja PDF:

 i) Adobe Acrobat ($249) -- ograniczone możliwości, prosta edycja tekstu

 j) Enfocus PitStop Professional ($549; wymagany Acrobat) -- zaawansowana 
   edycja tekstu i grafik wektorowych

4. Konwersja PDF do innych formatów:

 k) GoHtm.com (bezpłatny serwis internetowy; wymagana rejestracja) --
   konwersja PDF do HTML

 l) Aladdin GhostScript (bezpłatny; dla programu GSView wymagana jest
   rejestracja; samodzielny) -- konwersja PDF do formatów graficznych 
   TIFF, JPEG, GIF itp.
   http://www.u.arizona.edu/~bintiyot/howtoPDF.html

 m) Make Accessible, SaveAsXML (bezpłatne; wymagany Acrobat) -- zapis tekstu
   do XML, HTML i XHTML

 n) Abbyy FineReader 6.0 (trial; 120 EUR; samodzielny) -- zapis tekstu z PDF
   do różnych formatów (RTF, HTML i in.)

 o) Iceni Gemini ($159; wymagany Acrobat) -- konwersja PDF do do różnych
   formatów tekstowych i graficznych (RTF, HTML, TIFF, JPEG i in.)

 p) Iceni Gemini Solo ($169; samodzielny) -- konwersja PDF do do różnych
   formatów tekstowych i graficznych (RTF, HTML, TIFF, JPEG i in.)

 q) BCL Magellan (trial; $199; wymagany Acrobat) -- zapis tekstu i grafik do
   HTML

 r) BCL Freebird (trial; $199; wymagany Acrobat) -- konwersja PDF do formatów
   graficznych TIFF, JPEG, GIF itp.

 s) BCL Jade (trial; $199; wymagany Acrobat) -- eksport elementów PDF do
   różnych formatów tekstowych i graficznych

 t) BCL Drake (trial; $199; wymagany Acrobat) -- konwersja PDF do RTF

5.7.4 – Linki

Bardzo obszerna lista dodatków do Acrobata dostępna jest na stronie samego producenta: Adobe Acrobat Third-Party Plug-ins.
Uzupełnienia i patche do Acrobata tradycyjnie dostępne są w Adobe: http://www.adobe.com/support/downloads/main.html.
W przypadku korzystania z wersji CE (Central European) Acrobata, odpowiednie poprawki i uzupełnienia dostępne są na stronie twórców adaptacji, firmy WinSoft.

Inne źródła informacji i download'ów:

» PDF Zone.
Wykonany w formie portalu serwis poświęcony PDF-om w ogólności, Acrobatowi zaś w szczególności.
» Planet PDF.
Podobny do poprzedniego, jednak nie koncentrujący się wyłącznie na Acrobacie.
» Teamprinting.
Serwis umożliwiający utworzenie PDF, oraz "preflight" on-line. Bezpłatny, ale wymaga rejestracji.
» ps2pdf.com.
Jak wyżej. Nie wymaga rejestracji.
» PDFCamp – wiele samodzielnych programów do tworzenia i konwersji formatu PDF na formaty MS Word, HTML, tekst i inne.

5.7.5 – Problem „szwajcarski”

Problem ten jest o tyle kłopotliwy, że niekiedy występują spore problemy z identyfikacją przyczyny. Objawia się niemożliwością osadzenia fontu Helvetica przy destylowaniu postscriptu wygenerowanego z typowych programów DTP (głównie QuarkXpress oraz PageMaker), mimo że font ten nie został w pracy użyty!
Przyczyną są opisy stron – czyli tekst umieszczany poza obszarem zadruku przy tworzeniu separacji barwnych. Aplikacje typowo tworzą ten tekst korzystając z fontu Helvetica, bez względu na to, czy jest on zainstalowany w systemie, czy też nie.
Helvetica należy do zestawu zwanego „base 14” – czternastu podstawowych fontów, standardowo wbudowanych w niemal każdą drukarkę postscriptową. Tak więc drukarka, a także każdy (prawie) RIP poprawnie zinterpretuje otrzymany postscript i wydruk będzie poprawny. Problem występuje natomiast przy tworzeniu pliku PDF za pomocą Acrobat Distillera.
Standardowe ustawienia Distillera przy tworzeniu PDF gotowego do druku (press-optimised) wymagają osadzenia (embed) wszystkich użytych fontów. Tym samym Distiller usiłuje osadzić także ową Helveticę. Której w systemie zazwyczaj nie ma.
W efekcie generowany jest błąd i – zależnie od ustawień Distillera – albo praca jest anulowana, albo co najmniej pojawia się log błędu. Którego tak naprawdę w rzeczywistości nie ma!
Dodatkową komplikacją jest fakt, że niektórzy posiadacze starszej wersji Acrobat Distillera (3.0 lub wcześniejszej) nie mają tego problemu, gdyż te wersje programu były zaopatrzone w pełen zestaw fontów „base 14”, i nawet w przypadku, gdy nie były one zainstalowane w systemie, Distiller umiał je zlokalizować we własnym katalogu \Fonts. W nowszych wersjach fonty Helvetica oraz Times zastąpione zostały postscriptowymi wersjami Ariala i Times New Roman.
Rozwiązania:
W opisanej sytuacji można posłużyć się jednym z trzech rozwiązań:
1. Rozwiązanie najprostsze. Korzystamy z opcji Distillera: na zakładce Fonts zaznaczamy na liście Base 14 Fonts wszystkie odmiany Helvetiki i następnie przenosimy je do okienka Never Embed. Problem się więcej nie pojawi. Może natomiast sprawić niespodziankę, jeśli tak spreparowanym Distillerem spróbujemy utworzyć PDF z pliku zawierającym autentyczny tekst złożony tym fontem – na ekranie pojawi się coś podobnego, ale nie identycznego z prawdziwą Helvetiką.
2. Rozwiązanie połowiczne – po prostu ignorujemy błędy i nie zwracamy na nie uwagi. W tym celu w opcjach Distillera w zakładce Fonts należy zmienić opcję When embedding fails na Ignore. Można też użyć opcji Warn and continue – Distiller wygeneruje wówczas log błędu, który pozwoli sprawdzić, którego fontu nie udało mu się osadzić.
3. Rozwiązanie najlepsze –jeśli dysponujemy fontem Helvetica (np. z poprzedniej wersji Acrobata), wystarczy umieścić katalog, który go zawiera, na liście Font locations Distillera. Nie ma potrzeby instalować fontu w systemie.

5.7.6 – Poprawna konfiguracja Distillera (Polskie znaki w PDF-ach)

Uzyskanie polskich znaków przy korzystaniu z czcionek TTF (szczególnie TTF OpenType, dołączonych do systemów Windows 2000/XP) wymaga starannego skonfigurowania Acrobat Distillera. Cytuję list Adama T., najlepiej podsumowujący problem:
Ustawienia drukarki Acrobat Distiller:
1. Settings / Printers / Acrobat Distiller / File / Properties:
 a) Advanced / Printing Defaults / Layout / Advanced / Graphic / TrueType Font 
   / Download as Softfont
 b) Advanced / Printing Defaults / Layout / Advanced / Document Options / TrueType 
   Font Download... / Native TrueType
 c) Advanced / Printing Defaults / Adobe PDF Settings / Do not send fonts to Distiller 
   WYŁĄCZYĆ!
 d) Device Settings / Font Substitution Table / Arial / Don't Substitute
 e) Device Settings / Font Substitution Table / Arial CE / Don't Substitute (itd.)

2. Acrobat Distiller 5.0 / Settings
 a) Font Locations / sprawdzić, czy jest tam systemowy folder fontów 
   (C:\Windows\Fonts lub podobnie)
 b) Job Options / Fonts / Embed All Fonts WŁĄCZYĆ
 c) Job Options / Fonts / Subset embedded... WYŁĄCZYĆ
 d) Job Options / Fonts / W liście Embbedding wybrać Base 14 Fonts, w polu poniżej
   zaznaczyć wszystkie i kliknšć Embed All (>>). To samo powtórzyć dla 
   C:\Windows\Fonts i innych ważnych folderów

W przypadku programów starszych (np. PageMaker) powyższe działania nie umożliwią niestety uzyskania w gotowym pliku PDF znaków Ź oraz symbolu Euro. Problem jest bliżej omówiony w rozdziale 4 FAQ:   4.1.3 – Problem wielkiego „Ź”

5.7.7 – Fonty OpenType (OTF) i starsze wersje Distillera

Fonty w formacie OTF (OpenType z kodowanie PostScript), które od pewnego czasu wykorzystywane są coraz częściej, nie są poprawnie obsługiwane przez Acrobat Distiller 3.0 (dołączonego np. do Adobe PageMaker 6.5).
Problem dobrze opisuje post wysłany na grupę 7.10.2002:
From: "Malisz" 
Message-ID: <ans9e1$m11$1@druid.ceti.com.pl>
Subject: OpenType, PageMaker, AcrobatDistiler – jak to naprawic?
Newsgroups: pl.comp.dtp

Razem z ID2CE zainstalowały się fonty MinionPro i MyriadPro, które (zgodnie
z radami grupowiczów) przypadły mi do gustu. Również dzięki radom
grupowiczów udało mi się WGL Assistantem je zamapować, dzięki czemu zaczęły
być widziane polskie znaczki przez PMakera. I wszystko byłoby pewnie OK,
gdyby nie fakt, że po wygenerowaniu z PostScriptu PDFa zamiast jakichkolwiek
literek dostaję znaczki podobne zupełnie do niczego. Nie ma tu różnicy, czy
generuję PDFa bezpośrednio z PM, czy destyluję przygotowany wcześniej
wydruk. [...]


Rozwiązaniem okazuje się update Distillera do wersji 3.02, dostępnej ze strony Adobe (http://www.adobe.com/support/downloads/), lub upgrade do wersji 4 lub wyższej.
Należy jednak pamiętać, że wersja 3.02 nie umożliwi uzyskania polskich (a dokładniej innych niż skrypt Western) znaków w fontach OpenType kodowanych przy użyciu TrueType (np. fontów systemowych w Windows 2000/XP).

Powrót do spisu treści
Powrót na początek